Bilbränder

Fenomenet med brinnande bilar är ett välkommet tillskott i vår annars så trista kultur. Nu blev vår stadsdel också berikad med denna fina kulturyttring. Man känner en viss tacksamhet – det är ju så menlöst annars. Försäkringsbolagen måste tycka att det är trevligt att bekosta festligheten.

Ja, annars är det torsdag i jubel-idiot-landet.

Synes.