Öh va?

Danskarna håller svenskarna borta, men danskarna kan fortsätta komma till Sverige. De belamrar våra köpcentrum för att sen åka tillbaka till Danmark. Logik i det någon?

Synes