Män, män och åter män

Kaffet håller på att lämna munnen när jag läser om Kanarieöarna. Män och åter män från Afrika invaderar öarna. Är detta slutet för turismen? Ja, vem med sina sinnen intakta beställer en resa dit idag?

Synes.